Seismisk händelse i Kiruna 28 juni 2019

1 juli 2019

En seismisk händelse inträffade på 821 meters avvägning i Kirunagruvans hängvägg den 28 juni kl 20:33.