Seismisk händelse i Kiruna den 28 juni

1 juli 2019

En seismisk händelse inträffade på 821 meters avvägning i Kirunagruvans hängvägg den 28 juni kl 20:33.