Seismisk händelse i Kiruna 27 maj 2020

27 maj 2020

En seismisk händelse inträffade natten mot onsdag den 27 maj kl 01.21 i kirunagruvan. Händelsen lokaliserades till hängväggen i Block 9 på -969 meters avvägning och hade en magnitud enligt den lokala skalan på 1,8.

Högsta vibration i samhället uppmättes vid Biblioteksgatan: 1,45 mm/s.

Inga skador på berget har rapporterats.