Seismisk händelse i Kiruna 25 september 2019

25 september 2019

En seismisk händelse inträffade i Kirunagruvans liggvägg den 25 september kl 11:22. Händelsen hade en preliminär magnitud på 1,9 enligt den lokala skalan och koordinaterna: X6579 Y3840 Z-1151.

Högsta vibration i samhället uppmättes till 0,7 mm/s vid Brandstation och Ljungplan 2G.