Seismisk händelse i Kiruna 24 september 2023

24 september 2023

En seismisk händelse inträffade den 24 september klockan 11:53. Händelsen är lokaliserad till 946 meters avvägning i hängväggen. Händelsens magnitud uppgick till 1,6 på den lokala skalan.

Händelsen gav upphov till viss ökad seismik i hängväggen men den påverkade inte verksamheten då den skedde utanför gruvans infrastruktur.

Högsta vibrationer i samhället:
Konduktörsgatan 11 B – 2,20 mm/s
Steinholzgatan 20 – 1,55 mm/s
Bergmästaregatan 11 B – 1,40 mm/s