Seismisk händelse i Kiruna 23 januari 2018

24 januari 2018

Klockan 21:50:42 skedde en seismisk händelse som lokaliserades till hängväggen i kirunagruvan. Händelsen skedde på 921 meters avvägning och den lokala magnituden uppgick till 1,58 på den lokala skalan.

Den seismiska händelsen har följande koordinater: X6375 Y1412 Z-921. Förhållandet mellan energiinnehåll i skjuv- och tryckvåg (ES/EP) är 210 vilket anger att händelsen har skett genom en skjuvrörelse. Högsta vibration i samhället var på Skolgatan 14 med 0,61mm/s. Inga skador på berget är inrapporterade.