Seismisk händelse i Kiruna 2 april 2017

2 april 2017

En seismisk händelse med magnitud 2,0 på den lokala skalan inträffade klockan 19.42 söndagen den 2 april.

Händelsen är lokaliserad på 1 070 meters avvägning på block 30. Inga skador i gruvan har rapporterats in. Högsta vibration i samhället uppmättes på brandstation med 1,71 mm/s.