Seismisk händelse i Kiruna 19 oktober 2015

20 oktober 2015

Klockan 17:26:01 den 19 oktober inträffade en seismisk händelse i Kirunagruvan. Den seismiska händelsen är lokaliserad till hängväggen mellan schakt 343 och 344. Inga synliga bergutfall observerade i KUJ. Händelsen uppmättes till magnitud 1,6 på den lokala skalan.

Klockan 17:26:01 den 19 oktober inträffade en seismisk händelse i Kirunagruvan. Den seismiska händelsen är lokaliserad till hängväggen mellan schakt 343 och 344. Inga synliga bergutfall observerade i KUJ. Händelsen uppmättes till magnitud 1,6 på den lokala skalan.