Seismisk händelse i Kiruna 19 mars 2018

19 mars 2018

​Klockan 11:05:04 skedde en seismisk händelse i kirunagruvan med en lokalmagnitud på 1,9.

Händelsen är lokaliserad i liggväggen på nivå 1164 med följande koordinater: X6489 Y4624 Z-1164. Inga vibrationer har uppmätts i samhället.

Förhållandet mellan energiinnehåll i skjut- och tryckvåg (ES/EP) är 2,0 vilket anger att händelsen har skett genom en dragrörelse. Inga skador på berget är inrapporterade i skrivande stund.