Seismisk händelse i Kiruna den 19 juni

20 juni 2018

En seismisk händelse inträffade på 911 meters avvägning i Kirunagruvan, tisdag den 19 juni kl 22:00. 

Händelsen inträffade i hängväggen och hade en magnitud enligt den lokala skalan på 1,7. Högsta uppmätta vibration i samhället var 1,1 mm/s på Konduktörsgatan 11b. 

Läs mer om varför seismiska händelser uppstår

Hur vi informerar och hur vi håller koll på berget