Seismisk händelse i Kiruna 18 maj 2019

18 maj 2019

En seismisk händelse inträffade på 736 meters avvägning i Kirunagruvans hängvägg den 18 maj kl 01:32.

Händelsen hade en preliminär magnetud  på 1,5 enligt den lokala skalan och koordinaterna är Y 1488 och X 6388.