Seismisk händelse i Kiruna 17 september 2015

17 september 2015

En kraftig seismisk sättning har känts ovan jord, i Kirunagruvan och i samhället den 17 september kl 13:30.

En kraftig seismisk sättning har känts ovan jord, i Kirunagruvan och i samhället den 17 september kl 13:30.

Händelsen är lokaliserad till 1194 meters avvägning i Kirunagruvan. Preliminär magnitud på den lokala skalan beräknas till 2,3.

UPPDATERAD 18 september

Ny beräknad magnitud på den lokala skalan är 2,0.