Seismisk händelse i Kiruna 13 september 2018

14 september 2018

​Klockan 19:54:02 inträffade en seismisk händelse i Kirunagruvans hängvägg. Händelsen har följande koordinater: X6362 Y1437 Z-835 och en lokal magnitud på 1,8. Högsta vibration i samhället har uppmäts till 0,75mm/s vid Konduktörsgatan 11 B.