Seismisk händelse i Kiruna den 13 mars 2024

13 mars 2024

En seismisk händelse med en preliminär magnitud på 1,5 enligt den lokala skalan har inträffat i Kiruna.

​Händelsen skedde klockan 09.02 den 13 mars och har lokaliserats till hängväggen i block 37, på -722,9 meters avvägning, med koordinaterna X: 7135, Y: 3645, Z: -723. 

Högsta vibration i samhället: 

Ljungplan 2G: 0,45 mm/s
Värmeverket: 0,45 mm/s