Seismisk händelse i Kiruna 10 september 2015

10 september 2015

​Den 10 september, klockan 08:15 har ett antal seismiska händelser ägt rum i Kiruna.

De seismiska händelserna har inträffat vid schaktgrupp 26 på 1130 meters avvägning. Den största händelsen hade en lokal magnitud som uppgick till 1,9. Bergmekaniker har inspekterade områden och inga synliga bergutfall har konstaterats. Analys av händelsen pågår.