Seismisk händelse i Kiruna 9 oktober – uppdaterad

9 oktober 2016

En seismisk händelse inträffade i Kiruna klockan 14.30 söndag 9 oktober. Händelsen lokaliserades till hängväggen på 897 meters avvägning med en magnitud på 1,7 på den lokala skalan. Maximal uppmätt vibration var 0,7 mm per sekund på Ljungplan 2. Uppdatering: Efter omprocessering har magnituden fastställts till 1,2 på den lokala skalan.

En seismisk händelse inträffade i Kiruna klockan 14.30 söndag 9 oktober. Händelsen lokaliserades till hängväggen på 897 meters avvägning med en magnitud på 1,7 på den lokala skalan. Maximal uppmätt vibration var 0,7 mm per sekund på Ljungplan 2.

Uppdatering: Efter omprocessering har magnituden fastställts till 1,2 på den lokala skalan.

Läs mer om seismiska händelser.

Läs om varför LKAB använder en lokal magnitudskala.

Läs om seismiska händelser och säkerheten i LKAB:s gruvor.