Seismisk händelse i Kiruna, 9 februari 2022

10 februari 2022

En seismisk händelse inträffade i Kirunagruvan den 9 februari kl 23:49. Händelsen hade en preliminär lokal magnitud på 1,6 och lokaliserades till hängväggen på 1014 meters avvägning. 

Högsta vibration i samhället uppmättes till 0,95 mm/s på Skolgatan 14.

Övriga uppmätta vibrationer: