Seismisk händelse i Kiruna 9 december 2014

10 december 2014

En seismisk händelse med lokal magnitud 1,66 inträffade i Kirunagruvan tisdag den 9 december klockan 01:10.

En seismisk händelse med lokal magnitud 1,66,inträffade i Kirunagruvan tisdag den 9 december klockan 01:10.

Händelsen lokaliserades till nivå 1198. Inga skador har noterats i gruvan.