Seismisk händelse i Kiruna 7 maj 2023

7 maj 2023

En seismisk händelse med en magnitud på 1,51 enligt den lokala skalan har inträffat i Kiruna. 

Händelsen inträffade kl. 05:28 på söndag morgon i hängväggen block 12, med koordinaterna: 
Z: -1011,0
X: 6416,6
Y: 1325,7

Högsta vibration uppmätt i samhället: