Seismisk händelse i Kiruna 7 december 2021

7 december 2021

En seismisk händelse inträffade i Kirunagruvan tisdag den 7 december kl 16.49. Händelsen inträffade på nivå 1005 meters avvägning och hade en preliminär magnitud enligt den lokala skalan på 1,6.

Högsta uppmätta utslag på fast installerade vibrationsmätare var 0,75 mm/s på Föreningsgatan 4.