Seismisk händelse i Kiruna 7 augusti 2023

7 augusti 2023

Klockan 19:39 skedde en seismisk händelse i Kirunagruvan. Händelsen är lokaliserad till 1207,03 meters avvägning i hängväggen på Block 38. Magnituden uppgick till 1,79 på den lokala skalan.

Händelsen har koordinaterna:

X: 6944,6

Y: 3797,28

Z: -1207,03

Det är en enskild händelse som inte gav upphov till ökad seismisk aktivitet i området. Händelsen påverkade inte verksamheten då den skedde i ett område utanför gruvans infrastruktur.

Högsta vibration i samhället:
Ljungplan 2 G – 1,20 mm/s T
Värmeverket – 0,80 mm/s V