Seismisk händelse i Kiruna 6 september 2023

6 september 2023

En seismisk händelse har inträffat i Kirunagruvan 6 september kl 10:01. Händelsen lokaliserades till hängväggen på -663,7 meters avvägning och hade en preliminär magnitud på 1,0 enligt den lokala skalan.

Högsta uppmätta vibration i samhället uppmättes till 1,9 mm/s T på Steinholtzgatan 20.

Utslag på övriga fast installerade vibrationsmätare i samhället: