Två seismiska händelser i Kiruna 6 april 2024

6 april 2024

Två seismiska händelser inträffade i Kiruna den 6 april 2024 kl 04:58, en med preliminär magnitud på 2,1 enligt den lokala skalan och en med preliminär magnitud på 1,77.

Händelsen med preliminär magnitud på 2,1 har lokaliserats till hängväggen i block 45 på
-1018,5 m avvägning, med koordinaterna X: 6537,5 Y: 4724 Z: -1018,5.

Händelsen med preliminär magnitud på 1,77 har lokaliserats till hängväggen i block 45 på -969,4 m avvägning, med koordinaterna X: 6656 Y: 4677,8 Z: -969,4

Högsta vibration i samhället uppmättes till 1,15 mm/s på Ljungplan 2G.

Utslag på övriga fast installerade vibrationsmätare:
Antennvägen 37 – 0,65 mm/s L
Rönnplan 5B – 0,65 mm/s L