Seismisk händelse i Kiruna 6 april 2022

6 april 2022

En seismisk händelse inträffade i Kirunagruvan onsdag 6 april kl 01:21 på 1083 meters avvägning. Preliminär magnitud enligt den lokala skalan var 1,7.

Högsta uppmätta vibration i samhället var 1.05 mm/s på Juliebögatan 1.