Seismisk händelse i Kiruna, 5 juli 2022

5 juli 2022

En seismisk händelse inträffade tisdag 5 juli kl 13:29 i Kirunagruvan. Händelsen lokaliserades till liggväggen på 1075 meters avvägning och hade en preliminär magnitud på 2,1 enligt den lokala skalan.

Högsta vibration uppmättes till 1,6 mm/s på Skolgatan 14.

Uppdaterad information, 6 juli 2022

Den seismiska händelsen lokaliserades till block 15 i liggväggen på 1070 meters avvägning och hade en magnitud enligt den lokala skalan på 2,05. Högsta vibration uppmättes till 2,15 mm/s på Skolgatan 14.

Utslag på övriga vibrationsmätare:

Ljungplan 2G: 1,45 mm/s
Biblioteksgatan 4: 1,30 mm/s
Bromsgatan 37: 1.45 mm/s
Värmeverket: 1,05 mm/s
Porfyrvägen 56: 0,60 mm/s
Konduktörsgatan 11: 0,85 mm/s
Juliebögatan 1: 0,75 mm/s
Föreningsgatan 4: 1,45 mm/s

Områden i block 15 är avstängda, besiktning av områdena sker när seismiken tillåter.