Ytterligare seismisk händelse i Kiruna 31 maj 2023

31 maj 2023

En seismisk händelse inträffade i Kiruna den 31 maj kl 15:13. Händelsen hade en magnitud på 1,74 enligt den lokala skalan och lokaliserades till hängväggen på -1067 meters avvägning.

Högsta uppmätta vibration i samhället uppmättes till 1,30 mm/s på Bergmästaregatan 8-L.

Utslag på övriga fast installerade vibrationsmätare: