Seismisk händelse i Kiruna 30 november 2023

30 november 2023

En seismisk händelse inträffade i Kirunagruvan 30 november kl 17:23. Händelsen lokaliserades till hängväggen på nivå -1038 meters avvägning. Händelsen hade en preliminär magnitud på 1,54 enligt den lokala skalan.

Högsta uppmätta vibration i samhället var 3,25 mm/s (L) på Konduktörsgatan 11 B.

Utslag på övriga vibrationsmätare: