Seismisk händelse i Kiruna 30 mars

31 mars 2020

En seismisk händelse har inträffat i Kirunagruvan den 30 mars kl 01:18. Händelsen lokaliserades till liggväggen på -1179 meters avvägning och uppmätte en magnitud på 1,8 enligt den lokala skalan. 

Högsta vibration i samhället uppmättes till 0,5 mm/s vid värmeverket. 

Läs mer om hur seismiska händelser uppmkommer 

Hur bevakas berget?