Seismisk händelse i Kiruna 30 mars 2020

31 mars 2020

En seismisk händelse har inträffat i Kirunagruvan den 30 mars kl 01:18. Händelsen lokaliserades till liggväggen på -1179 meters avvägning och uppmätte en magnitud på 1,8 enligt den lokala skalan. 

Högsta vibration i samhället uppmättes till 0,5 mm/s vid värmeverket.