Seismisk händelse i Kiruna 3 februari 2024

3 februari 2024

En seismisk händelse inträffade i Kirunagruvan den 3 februari kl 9:52. Händelsen hade en magnitud på 1,52 enligt den lokala skalan och lokaliserades till hängväggen på nivå -1055 meters avvägning.

Den här seismiska händelsen sker i ett område utanför gruvans infrastruktur. Den skapade vibrationer i samhället men påverkade inte verksamheten som kunde fortsätta som vanligt.  

Högsta uppmätta vibration i samhället var 2,75 mm/s (T) på Konduktörsgatan 11B.

Utslag på övriga fast installerade vibrationsmätare: