Seismisk händelse i Kiruna 29 oktober 2023

29 oktober 2023

En seismisk händelse inträffade i Kirunagruvan söndag 29 oktober kl 8:14. Händelsen lokaliserades till liggväggen på -1004,9 meters avvägning och hade en preliminär magnitud på 1,61 enligt den lokala skalan.

Händelsen gav upphov till viss ökad seismisk aktivitet i liggväggen, dvs i gruvans infrastruktur, och besiktning sker därmed efter att den seismiska aktiviteten avtagit.

Högsta vibrationer i samhället uppmättes till 1,25 mm/s L på Bergmästaregatan 8.

Utslag på övriga fast installerade vibrationsmätare i samhället: