Ytterligare seismisk händelse i Kiruna 29 oktober 2023

30 oktober 2023

En seismisk händelse inträffade i Kirunagruvan söndag 29 oktober kl 23:03. Händelsen lokaliserades till hängväggen på nivå -702,9 meters avvägning och hade en magnitud på 1,5 enligt den lokala skalan.

Högsta uppmätta vibrationer i samhället: