Seismisk händelse i Kiruna 27 oktober 2016

27 oktober 2016

En seismisk händelse inträffade i Kirunagruvan torsdag 27 oktober kl 08:52. Händelsen har känts av i samhället och gruva och hade en magnitud enligt den lokala skalan på 1,3. Uppdatering: en ommätning har visat att det var ett flertal samtidiga händelser, varav den största hade magnitud 1,3.

En seismisk händelse inträffade i Kirunagruvan torsdag 27 oktober kl 08:52. Händelsen har känts av i samhälle och gruva och hade en magnitud enligt den lokala skalan på 1,3.

Händelsen har lokaliserats till 964 meters avvägning. Inget bergutfall har rapporterats in. Högsta vibration i samhället uppmättes till 0,55 mm per sekund vid brandstationen.

Uppdatering: en ommätning har visat att det var ett flertal samtidiga händelser, varav den största hade magnitud 1,3.