Seismisk händelse i Kiruna 27 oktober – uppdaterad

27 oktober 2016

En seismisk händelse inträffade i Kirunagruvan torsdag 27 oktober kl 08:52. Händelsen har känts av i samhället och gruva och hade en magnitud enligt den lokala skalan på 1,3. Uppdatering: en ommätning har visat att det var ett flertal samtidiga händelser, varav den största hade magnitud 1,3.

En seismisk händelse inträffade i Kirunagruvan torsdag 27 oktober kl 08:52. Händelsen har känts av i samhälle och gruva och hade en magnitud enligt den lokala skalan på 1,3.

Händelsen har lokaliserats till 964 meters avvägning. Inget bergutfall har rapporterats in. Högsta vibration i samhället uppmättes till 0,55 mm per sekund vid brandstationen.

Uppdatering: en ommätning har visat att det var ett flertal samtidiga händelser, varav den största hade magnitud 1,3.

Läs mer om seismiska händelser.

Läs om varför LKAB använder en lokal magnitudskala.

Läs om seismiska händelser och säkerheten i LKAB:s gruvor.