Seismisk händelse i Kiruna 27 november(2)

28 november 2015

En seismisk händelse inträffade i Kiruna klockan 23.40 fredag 27 november. Händelsen hade en magnitud på 1,9 på den lokala skalan och lokaliserades till 756 meters avvägning i hängväggen vid den norra delen av malmkroppen i Kiruna som kallas Sjömalmen.

En seismisk händelse inträffade i Kiruna klockan 23.40 fredag 27 november. Händelsen hade en magnitud på 1,9 på den lokala skalan och lokaliserades till 756 meters avvägning i hängväggen vid den norra delen av malmkroppen i Kiruna som kallas Sjömalmen. Hängväggen är den sida av berget som ligger ovanpå malmkroppen, där finns ingen infrastruktur i gruvan som orter eller schakt. Största uppmätta vibration var 2,43 mm per sekund på Lingonstigen 5.Inga skador är rapporterade.

Läs mer om seismiska händelser.

Läs om varför LKAB använder en lokal magnitudskala.

Läs om seismiska händelser och säkerheten i LKAB:s gruvor.