Seismisk händelse i Kiruna 27 november 2015

28 november 2015

En seismisk händelse inträffade i Kiruna klockan 23.40 fredag 27 november. Händelsen hade en magnitud på 1,9 på den lokala skalan och lokaliserades till 756 meters avvägning i hängväggen vid den norra delen av malmkroppen i Kiruna som kallas Sjömalmen.

En seismisk händelse inträffade i Kiruna klockan 23.40 fredag 27 november. Händelsen hade en magnitud på 1,9 på den lokala skalan och lokaliserades till 756 meters avvägning i hängväggen vid den norra delen av malmkroppen i Kiruna som kallas Sjömalmen. Hängväggen är den sida av berget som ligger ovanpå malmkroppen, där finns ingen infrastruktur i gruvan som orter eller schakt. Största uppmätta vibration var 2,43 mm per sekund på Lingonstigen 5.Inga skador är rapporterade.