Seismisk händelse i Kiruna 25 maj 2023

25 maj 2023

En seismisk händelse inträffade i Kiruna kring klockan 13.21 den 25 maj. Händelsen hade en preliminär magnitud på 1,38 enligt den lokala skalan och lokaliserades till hängväggen på -854,6 meters avvägning.

Högsta vibration i samhället uppmättes till 2,15 mm/s på på Bergmästaregatan 8.

Utslag på övriga mätare i samhället:
Skolgatan 14 – 2,15 mm/s T

Konduktörsgatan 11B – 1,35 mm/s T

För mer information om LKAB:s arbete med seismiska händelser: https://lkab.com/vad-vi-gor/vart-miljoarbete/seismiska-handelser/darfor-uppstar-seismisk-aktivitet/