Seismisk händelse i Kiruna 25 maj 2020

25 maj 2020

En seismisk händelse inträffade natten mot måndag 25 maj kl 03:16 med en preliminär magnitud enligt den lokala skalan på 1,7. Händelsen lokaliserades till hängväggen i block 9, 941 meters avvägning. 

Högsta uppmätta vibration i samhället uppmättes till 1,25 mm/s.