Seismisk händelse i Kiruna 25 december 2018

26 december 2018

En seismisk händelse inträffade ​i Kiruna tisdag 25 december kl 23.24. Händelsen lokaliserades till sjömalmens hängvägg på 818 meters avvägning och hade en lokal magnitud på 1,7.

Högsta uppmätta vibration uppmättes till 1,15 mm/s vid Värmeverket.