Seismisk händelse i Kiruna 25 december 2017

25 december 2017

En seismisk händelse inträffade den 25 december klockan 05.15 i Kiruna. Händelsen skedde i block 33 på 993 metersnivån. Magnituden uppmättes till 1,7 på den lokala skalan.Inga vibrationer uppmättes i samhället.