Seismisk händelse i Kiruna 25 augusti 2016

25 augusti 2016

En seismisk händelse inträffade i Kiruna klockan 09.59 på torsdag 25 augusti. Händelsen lokaliserades till 925 meters nivå i hängväggen intill malmkroppen och hade en lokal magnitud på 2,2. Högsta uppmätta vibration i samhället var 2 mm per sekund på Bolagshotellets annex. Inga skador är rapporterade, men många i samhället kände av händelsen.

En seismisk händelse inträffade i Kiruna klockan 09.59 på torsdag 25 augusti. Händelsen lokaliserades till 925 meters nivå i hängväggen intill malmkroppen och hade en lokal magnitud på 2,2. Högsta uppmätta vibration i samhället var 2 mm per sekund på Bolagshotellets annex. Inga skador är rapporterade, men många i samhället kände av händelsen.