Seismisk händelse i Kiruna 24 september 2015

24 september 2015

En seismisk händelse med lokal magnitud 2,0 inträffade i Kiruna den 24 september kl 00:04.

En seismisk händelse med lokal magnitud 2,0 inträffade i Kiruna den 24 september 2015 kl 00:04.

Högsta uppmätta vibration i samhället uppmättes vid Ljungplan 2 G till 1.95 mm/s.

Händelsen lokaliserades på 1108 meters avvägning i Kirunagruvan. Bergmekaniker besiktigar området.