Seismisk händelse i Kiruna 22 maj 2020

22 maj 2020

Natten mot fredag 22 maj kl.01:20:00 sker en seismisk händelse i Kirunagruvan med en lokalmagnitud på 2,0. Händelsen lokaliserades till -989 meters avvägning. 

Högsta vibration i samhället uppmättes till 1,55 mm/s vid Biblioteksgatan. Inga skador på berget har rapporterats. 

Utslag på övriga vibrationsmätare i samhället: