Seismisk händelse i Kiruna 22 juli 2022 (uppdaterad)

22 juli 2022

En seismisk händelse med magnitud 1,6 på den lokala skalan har inträffat i Kiruna.

Händelsen inträffade kl. 02.34 i liggväggen på ca 1040 m avvägning.

Högsta uppmätta vibration i samhället var 0,55 mm/s på Bromsgatan 37.

Övriga uppmätta utslag på fast installerade mätare i samhället:
Ljungplan 2G: 0,45 mm/s
Värmeverket: 0,35 mm/s