Seismisk händelse i Kiruna 22 december 2023

22 december 2023

En seismisk händelse har inträffat i Kirunagruvan fredag 22 december kl 14:32. Händelsen hade en magnitud enligt den lokala skalan på 1,48 och har lokaliserats till hängväggen på -1078 meters avvägning.

Högsta vibration i samhällett uppmättes till 1,75 mm/s (L) på Bergmästaregatan 8.

Utslag på övriga vibrationsmätare: