Seismisk händelse i Kiruna 21 april 2021

21 april 2021

En seismisk händelse inträffade i Kiruna klockan 16.15 onsdag den 21 april. Magnituden var 1,6 på den lokala skalan.

Händelsen lokaliserades till 1196 meters avvägning i liggväggen vid block 34.

Uppdatering: nivån korrigerad till 1188 meters avvägning.

Utslag på fast installerade vibrationsmätare

Uppdatering 22 april: Händelsen inträffade i de områden som spärrats av med anledning av pågående arbete med hydraulisk spräckning. Visst bergutfall har konstaterats, men fullständig besiktning görs när den seismiska aktiviteten återgått till normalläge. 

 

Här kan du läsa mer om seismiska händelser som uppstår i LKAB:s gruvor.

Här kan du läsa varför LKAB använder en lokal magnitudskala för att mäta skalven.