Seismisk händelse i Kiruna 21 april 2021

21 april 2021

En seismisk händelse inträffade i Kiruna klockan 16.15 onsdag den 21 april. Magnituden var 1,6 på den lokala skalan.

Händelsen lokaliserades till 1196 meters avvägning i liggväggen vid block 34.

Uppdatering: nivån korrigerad till 1188 meters avvägning.

Utslag på fast installerade vibrationsmätare

Uppdatering 22 april: Händelsen inträffade i de områden som spärrats av med anledning av pågående arbete med hydraulisk spräckning. Visst bergutfall har konstaterats, men fullständig besiktning görs när den seismiska aktiviteten återgått till normalläge.