Seismisk händelse i Kiruna 21 april 2016

21 april 2016

​En seismisk händelse med lokal magnitud 1,5 inträffade i Kiruna torsdag 21 april kl 09:00. Inga skador i gruvan har inrapporterats.

​En seismisk händelse med lokal magnitud 1,5 inträffade i Kiruna torsdag 21 april kl 09:00. Inga skador i gruvan har inrapporterats.

​Händelsen har lokaliserats till hängväggen på 957 meters avvägning. Högsta uppmätta vibration: 0,7 mm per sekund.