Seismisk händelse i Kiruna 16 mars 2018

16 mars 2018

Seismisk händelse har noterats klockan 10:55:17 i hängväggen, block 12 på nivå -770 meter.

Händelsens koordinater är X6355 Y1300 Z-770.Högsta magnituden på den lokala skalan som har uppmätts är mL 1,7. Högsta vibration 0,67 mm/s Brandstationen, därefter följer 0,6 mm/s på Konduktörsgatan 11 B, 0,55 mm/s på Skolgatan 14, 0,5 mm/s på Biblioteksgatan.