Seismisk händelse i Kiruna 2 oktober 2020

2 oktober 2020

En seismisk händelse med lokal magnitud om 1,9 inträffade i Kiruna.

Händelsen inträffade i block 34 och som följd stängdes områdena B34/1108, B30/1137 samt B34/1165 av då något förhöjd aktivitet fortfarande finns.

Högsta vibration uppmättes på Ljungplan 2G med 0,6 mm/s.