Seismisk händelse i Kiruna 2 juni 2023

3 juni 2023

En seismisk händelse inträffade i Kiruna den 2 juni kl 23:45. Händelsen hade en magnitud på 1,55 enligt den lokala skalan och lokaliserades till hängväggen på -957 meters avvägning.

Högsta uppmätta vibration uppmättes till 2,25 mm/s på Konduktörsgatan 11.

Utslag på övriga fast installerade vibrationsmätare: