Seismisk händelse i Kiruna 2 juli 2021

2 juli 2021

En seismisk händelse inträffade i Kirunagruvan klockan 18:57 fredagen den 2 juli.

Händelsens magnitud uppgick till 1,6 på den lokala skalan och är lokaliserad till 1044 meters avvägning. Händelsen har gett upphov till en ökad seismisk aktivitet och därför stängs delar av produktionsområde (Block) 15tillfälligt av.

Områden som stängs av på grund av seismik är: