Seismisk händelse i Kiruna 2 augusti 2023

2 augusti 2023

En seismisk händelse inträffade i Kiruna den 2 augusti. Händelsen hade magnitud 1,68 enligt den lokala skalan och lokaliserades till hängväggen på -976 meters avvägning.

Händelsen inträffade kl. 01:03:54. Högsta vibration i samhället uppmättes till 2,80 mm/s-T på Bromsgatan 37.

Utslag på övriga fast installerade vibrationsmätare i samhället: