Seismisk händelse i Kiruna 19 september 2018

19 september 2018

En seismisk händelse inträffade i natt kl. 01.30 i hängväggen på 824 meters avvägning i gruvan i Kiruna. Händelsen hade en lokal magnitud på 1,58. Högsta vibration i samhället uppmättes på Konduktörsgatan 11 B till 0,5 mm/s.