Seismisk händelse i Kiruna 19 maj 2016

19 maj 2016

En seismisk händelse inträffade i Kiruna torsdag 19 maj kl 19:03. Preliminär magnitud 1,7 på den lokala skalan.

En seismisk händelse inträffade i Kiruna torsdag 19 maj kl 19:03. Preliminär magnitud 1,7 på den lokala skalan.

​Händelsen inträffade på 996 meters avvägning.

Högsta uppmätta vibration i samhället vid Ljungplan 2 G: 0.55 mm/sekund.

Läs mer om seismiska händelser.

Läs om varför LKAB använder en lokal magnitudskala.

Läs om seismiska händelser och säkerheten i LKAB:s gruvor.